+66(0)2-236-0054, +66(0)2-237-3875-87
 

+66(0)2-236-0054, +66(0)2-237-3875-87

             

ประวัติ

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2508 ประกอบธุรกิจด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าเชิงพาณิชย์ ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มที่อยู่อาศัย ปัจจุบันบริษัทฯมีโรงงานผลิตสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า BEC และ BLite ซึ่งเป็นโรงงานฉีดพลาสติกขึ้นรูป คุณภาพสูงและประกอบสินค้า กว่า 50 ปีที่บริษัทฯอยู่ในวงการไฟฟ้าแสงสว่าง บริษัทฯได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจอย่างสูงจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกเช่น General Electric, Osram, Mennekes, Panasonic, Eaton, Toshiba เป็นต้น ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย

เราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนพนักงานนั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้นเราจึงพยายามเรียนรู้เพื่อเข้าใจความต้องการของทุกฝ่ายและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง

ชื่อบริษัท บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด
ที่อยู่ 179 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (+66) 02-236-0054, (+66) 02-237-3875-87
แฟกซ์ (+66) 02-266-5426, (+66) 02-238-3008, (+66) 02-236-2715
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2508
ธุรกิจหลักของบริษัท ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
เครื่องหมายการค้า BEC, BLite
สินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย Osram
GE (Lighting, General Electric)
EYE (Lighting, Iwasaki Electric)
Toshiba (Lighting)
Panasonic (Conduits)
Mennekes (Power Plugs and Sockets)
Eaton
ตลาดภายในประเทศ ทั่วทั้ง 6 ภาคของประเทศไทยผ่านช่องทางการขายโดยตรงจากบริษัท และผ่านตัวแทนจำหน่าย
ตลาดต่างประเทศ เริ่มต้นในปี 2015 ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้