+66(0)2-236-0054, +66(0)2-237-3875-87
 

+66(0)2-236-0054, +66(0)2-237-3875-87

             

ติดต่อเรา

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด
179 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500
Tel
+66(0)2-236-0054, +66(0)2-237-3875-87
Fax
+66(0)2-266-5426, +66(0)2-238-3008, +66(0)2-236-2715
Email
sales@electric.co.th
Website
www.electric.co.th
Community
 

INQUIRY